עמוד:19

שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר : y בנקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר y שיעור x–ה שווה x = 0 : 0–ל אפשר למצוא את שיעור y–ה אם מציבים 0 במקום x בייצוג האלגברי ומחשבים את הערך של הפונקציה . דוגמה מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה f ( x ) = 3 x - 5 עם ציר . y כדי למצוא את שיעור y–ה מציבים f ( 0 ) = 3 0 - 5 = -5 : x = 0 שיעורי נקודת החיתוך של הגרף עם ציר y הם . ( 0 , 5 ) נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר : x בנקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר x שיעור y–ה שווה y = 0 : 0–ל אפשר למצוא את שיעור x–ה אם מציבים 0 במקום f ( x ) בייצוג האלגברי ופותרים את המשוואה המתקבלת . דוגמה מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה g ( x ) = 2 x + 4 עם ציר . x כדי למצוא את שיעור x–ה מציבים 0 במקום 0 = 2 x + 4 : g ( x ) פתרון המשוואה : x = 2 שיעורי נקודת החיתוך של הגרף עם ציר x הם . ( -2 , 0 ) 19 מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה f ( x ) = 6 - 3 x עם ציר y ועם ציר . x 20 לכל פונקציה נתונה : 1 מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר . x ( אם יש נקודה כזו ( . 2 מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר . y א | f ( x ) = 2 x + 10 ג | f ( x ) = 4 ( x + 5 ) ה | f ( x ) = 2 x - 3 ( x + 5 ) ז | f ( x ) = 3 | f ( x ) = 3 x + 4 ד | g ( x ) = 2 x - 4 ו | f ( x ) = 4 x - 2 ח | g ( x ) = 2 ב דיון 21 א . לכל פונקציה מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר . y k ( x ) = 6 x g ( x ) = 4 x + 1 h ( x ) = 5 x - 3 f ( x ) = 4 - 2 x ב . כיצד אפשר לראות לפי ביטוי של פונקציה קווית את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ? y

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר