עמוד:18

16 בכל סעיף כתבו איזה ייצוג אלגברי מתאים לגרף . הסבירו את שיקוליכם . 17 א . סמנו במערכת צירים שלוש נקודות הנמצאות על ציר . x כתבו את שיעוריהן . מה מאפיין שיעורי נקודות הנמצאות על ציר ? x ב . סמנו במערכת צירים שלוש נקודות הנמצאות על ציר . y כתבו את שיעוריהן . מה מאפיין שיעורי נקודות הנמצאות על ציר ? y ג . סמנו במערכת צירים נקודה הנמצאת על שני הצירים : ציר x וציר . y מה הם שיעורי הנקודה ? תזכורת נקודות על ציר - x שיעור y–ה שלהן הוא . 0 נקודות על ציר - y שיעור x–ה שלהן הוא . 0 ראשית הצירים - שיעור x–ה ושיעור y–ה שלה הם . 0 דיון 18 לפניכם גרף של הפונקציה . k ( x ) = 2 x + 4 א . מהם שיעורי נקודת החיתוך של הגרף עם ציר ? y השתמשו בייצוג האלגברי כדי למצוא את השיעורים ובדקו את תשובתכם בעזרת הגרף . ב . סמנו את נקודת החיתוך של הגרף עם ציר x וכתבו מהם שיעורי הנקודה . ג . פתרו את המשוואה . 2 x + 4 = 0 מהו הקשר בין פתרון המשוואה לשיעורי נקודת החיתוך של הפונקציה הנתונה עם ציר ? x ד . תארו כלל למציאת שיעוריהן של נקודות חיתוך של פונקציה כלשהי עם ציר x ועם ציר y בעזרת ייצוג אלגברי של הפונקציה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר