עמוד:17

13 בכל סעיף נתונה פונקציה . הסבירו מדוע היא פונקציה קווית , וכתבו מהו שיפוע הפונקציה ומהו האפיון שלה . א | f ( x ) = 2 x - 2 ב | g ( x ) = - ( 6 - 4 x ) ג | h ( x ) = 1 ד | t ( x ) = x 1 ה | m ( x ) = x - 1 2 ו | k ( x ) = 2 - 3 ( x - 1 ) ז | y ( x ) = 5 x - ( 2 + 5 x ) ח | p ( x ) = 7 x - 4 - 2 . 5 x + 3 ט | f ( x ) = x + 2 | g ( x ) = 6 - 2 x י | h ( x ) = 4 + x יא | y ( x ) = 3 יב | p ( x ) = 3 x + 2 x יג | d ( x ) = 2 ( 1 - x ) יד | k ( x ) = 5 + 2 ( 1 - x ) טו 14 בכל סעיף נתון גרף של פונקציה קווית . השלימו את המקדם בביטוי של הפונקציה הרשום מתחת לגרף . כתבו את האפיון של הפונקציה . 15 לכל ייצוג אלגברי של פונקציה התאימו גרף של הפונקציה . הסבירו . כתבו מהו השיפוע של הפונקציה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר