עמוד:16

11 נתונים שמונה ביטויים אלגבריים של פונקציות : f ( x ) = 2 x - 3 h ( x ) = 3 x p ( x ) = 4 x - 2 ( 2 x - 1 ) t ( x ) = x 1 g ( x ) = 2 + x k ( x ) = 4 r ( x ) = x - 2 v ( x ) = 2 ( 6 - x ) 2 בלי לסרטט את הגרף של כל פונקציה ענו על הסעיפים א-ד : א . הסבירו מדוע הפונקציה קווית . ב . כתבו מהו שיפוע הפונקציה וקבעו אם הפונקציה עולה , יורדת או קבועה . ג . קבעו אם גרף הפונקציה עובר דרך הנקודה . ( 2 , 4 ) ד . קבעו אם גרף הפונקציה עובר דרך הנקודה . ( -3 , 9 ) ה . סרטטו גרף של הפונקציה ובדקו את תשובותיכם לסעיפים ב-ד לפי הגרף . 12 בטבלה נתונות פונקציות קוויות . השלימו את הטבלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר