עמוד:13

4 דיון 5 6 בכל סעיף נתונה פונקציה קווית . קבעו את האפיון שלה ( עולה , יורדת או קבועה . ( א | f ( x ) = 3 x + 2 ב | g ( x ) = 4 | h ( x ) = 6 x - 1 ג ד | k ( x ) = 11 ה | f ( x ) = 5 x - 3 | k ( x ) = 5 x ו ז | g ( x ) = 9 x ח | h ( x ) = 0 | f ( x ) = 7 x + 2 ט י | h ( x ) = 14 - 8 x | k ( x ) = 8 + 6 x יא | g ( x ) = 1 - x יב בכל סעיף נתון ביטוי אלגברי של פונקציה . קבעו אם הפונקציה קווית . אם כן - כתבו אותה בצורה , f ( x ) = m x + b כתבו מהו המקדם של , x מהו האיבר החופשי ומהו השיפוע של הפונקציה . בכל סעיף נתונה פונקציה קווית . בלי לסרטט את הגרף של הפונקציה שערו אם הפונקציה עולה , יורדת או קבועה . | f ( x ) = 4 x - 7 ב | f ( x ) = 7 ג | f ( x ) = 3 x + 2 א אם המקדם של x הוא מספר חיובי , אז הפונקציה עולה . אם המקדם של x הוא מספר שלילי , אז הפונקציה יורדת . אם המקדם של x הוא , 0 אז הפונקציה קבועה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר