עמוד:12

דיון 3 א . כתבו סיפור מתאים לכל אחת מהפונקציות שלפניכם . 1 f ( x ) = 5 x 2 f ( x ) = 8 x + 10 3 f ( x ) = 30 4 f ( x ) = 50 - 4 x ב . האם לפי הסיפורים שכתבתם אפשר לקבוע שכל אחת מהפונקציות היא קווית ? כל ביטוי מהצורה f ( x ) = mx + b מייצג פונקציה קווית . b–ו m ) הם מספרים כלשהם , כולל ( . 0 המספר m נקרא מקדם של , x והוא מייצג את שיפוע הפונקציה ( את קצב ההשתנות שלה . ( המספר b נקרא איבר חופשי . דוגמה 1 הפונקציה g ( x ) = 6 x - 5 היא פונקציה קווית . אפשר להציג אותה בצורה : g ( x ) = 6 x + ( -5 ) המקדם של x הוא . m = 6 האיבר החופשי הוא . b = 5 שיפוע הפונקציה הוא . 6 דוגמה 2 הפונקציה f ( x ) = 7 היא פונקציה קווית . אפשר להציג אותה בצורה : f ( x ) = 0 x + 7 המקדם של x הוא . m = 0 האיבר החופשי הוא . b = 7 שיפוע הפונקציה הוא . 0 דוגמה 3 הפונקציה f ( x ) = 5 x היא פונקציה קווית . אפשר להציג אותה בצורה : f ( x ) = 5 x + 0 המקדם של x הוא . m = 5 האיבר החופשי הוא . b = 0 שיפוע הפונקציה הוא .-5 דוגמה 4 הפונקציה t ( x ) = x + 5 אינה פונקציה קווית כי אי–אפשר להציג אותה בצורה . mx + b t ( x ) = x x + b "המקדם" של x אינו מספר קבוע אלא ביטוי משתנה . 10 דוגמה 5 הפונקציה k ( x ) = x אינה פונקציה קווית כי אי–אפשר להציג אותה בצורה . mx + b

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר