עמוד:2

פיתוח : צוות המתמטיקה של המרכז לטכנולוגיה חינוכית התאמה לציבור החרדי : מורות בכירות במערכת ההוראה של בתי הספר בציבור החרדי בפיקוח : ועדה מקצועית של המזכירות הפדגוגית במרכז החינוך העצמאי מקורות וזכויות לתמונות : עמ' - 118 טלה Son 80 \ shutterstock . com - עמ' 121 מימין לשמאל מלמעלה למטה , PILart / shutterstock . com , Dmitrij Skorobogatov / shutterstock . com - miumiu / shutterstock . com , Svinkin / shutterstock . com , Tribalium / shutterstock . com עמ' - 128 המפות מתוך אתר המפות © Mapa © YMAP אטלס סי . טי . עמ' - 143 אנדרטת "יחס הזהב , IsraelCast , " מתוך ויקיפדיה עמ' - 249 , 144 צילומים : לאה גלס עמ' The Whetstone of Witte ( 1557 ) . Collection of Tenby Museum and Art Gallery - 146 עמ' - 190 מחזור בקבוקים - הלית חפר עמ' - 193 פיל Johan Swanepoel / shutterstock . com - עמ' - 194 עגורים - צילום : אבי אוחיון . לע"מ עמ' - 203 חלה S 1001 / shutterstock . com - עמ' - 204 מוצרי בית מרקחת - צילום : שושנה גלעד עמ' - 266 פרגמנט מתוך הספר השני של יסודות מאת אוקלידס , על פפירוס שנמצא בחפירות באוקסירינכוס ; האיור קשור לטענה החמישית בספר ( מתוך ויקיפדיה ;( שער ספר אוקלידוס , האג , תק , ( 1780 ) ם" תורגם על ידי ר' ברוך בן יעקב משקלוב . מתוך ישעיהו וינוגרד , אוצר ספרי הגר"א ביבליוגרפיה מקיפה לכתבי הגר"א , ירושלים , תשס ) ג" פריט ( 168 © כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית - תשע " ד , 2014 צוות המתמטיקה - טל׳׃ , 03-6460177 פקס : 03-6460872 זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בחוברת זו מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק שהוא מחוברת זו . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בחוברת זו , בכולה או בחלקים ממנה , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מהמו . ל"

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר