עמוד:207

ג . משולש ומנסרה משולשת סוגי משולשים סכום האורכים של כל שתי צלעות במשולש גדול מאורך הצלע השלישית ( אפילו אם זו הצלע הארוכה ביותר . ( סכום הזוויות במצולע סכום הזוויות במשולש הוא . 180 ! סכום הזוויות במרובע הוא . 360 ! למתעניינים : סכום הזוויות במצולע בעל n צלעות הוא : . 180 ( n - 2 ) = 180 n - 360 זווית חיצונית במשולש זווית הצמודה לזווית של משולש נקראת זווית חיצונית של המשולש . בסרטוט : הזוויות A ו– C הן זוויות חיצוניות של המשולש . ABC 1 1 זווית חיצונית של משולש שווה לסכום שתי זוויות המשולש שאינן צמודות לה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר