עמוד:206

משוואות - חלק ב דרכי פתרון של משוואה שבשני אגפיה יש ביטויים אלגבריים התבוננות במבנה המשוואה : דוגמה : 2 x + 2 = 2 x + x + 5 ב א 2 x + 2 = 2 x + x + 5 2 x–ל הוספנו את שני הגדלים א ו–ב , והתקבל שוויון , ומכאן שהגדלים א ו–ב שווים זה לזה , כלומר : . 2 = x + 5 אם כך פתרון המשוואה הוא : x = -3 ביצוע אותה פעולה בשני אגפי המשוואה : דוגמה : ( 5 + x ) + 2 = ( x + 5 ) + x לפי חוק החילוף הגדלים שבסוגריים שווים זה לזה . לגדלים השווים הוספנו את הגדלים 2–ו x והתקבל שוויון , ומכאן שהגדלים 2–ו x שווים זה לזה , כלומר : x = 2 שלבים בפתרון בעיה מילולית . 1 נסמן במשתנה את אחד הגדלים בבעיה ונבטא את הגדלים האחרים באמצעות המשתנה . . 2 בעזרת מידע שעדיין לא השתמשנו בו נבטא את אחד הגדלים בדרך נוספת . . 3 נבטא במשוואה את השוויון בין שני הביטויים המתארים אותו גודל . . 4 נפתור את המשוואה ונמצא את הגדלים המבוקשים . . 5 לסיום נבדוק את ההתאמה של הפתרון לנתוני הבעיה . משוואה כהשוואה בין שתי פונקציות משוואה מורכבת משני ביטויים הקשורים ביניהם בסימן : = שני הביטויים מייצגים שתי פונקציות של אותו משתנה . פתרון של המשוואה הוא ערך x שעבורו ערכי שתי הפונקציות שווים זה לזה . אפשר למצוא פתרון של משוואה בדרך אלגברית , ולפעמים אפשר גם למצוא אותו בעזרת הייצוג הגרפי של שתי הפונקציות או בעזרת טבלת ערכים שלהן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר