עמוד:205

קצב השתנות של גרף : כדי לאפיין את קצב ההשתנות של גרף ניתן לבנות עליו מדרגות ברוחב אחיד . מדרגה גבוהה מתארת קצב השתנות גבוה , ומדרגה נמוכה מתארת קצב השתנות נמוך . קו ישר בגרף מתאר קצב השתנות אחיד . קו עקום בגרף מתאר קצב השתנות שאינו אחיד . דוגמה : הגרף בנוי מקו עקום בתחום שבין 4–ל 1 ומקו ישר בתחום שבין . 8–ל 4 בתחום שבו הגרף הוא קו עקום - גובה המדרגות משתנה . בתחום שבו הגרף הוא קו ישר - גובה המדרגות אחיד . פונקציה התאמה שבה לכל ערך של משתנה מסוים מתאים ערך יחיד של משתנה אחר נקראת פונקציה . פונקציה יכולה להיות מיוצגת על ידי תיאור מילולי , ביטוי אלגברי , גרף או טבלת ערכים . דוגמה : ייצוג מילולי התשלום עבור תפוזים כאשר ק”ג אחד עולה . ח”ש 2 כאשר פונקציה מיוצגת על ידי ביטוי אלגברי , אפשר להציב בביטוי ערכים שונים של המשתנה x ולחשב את הערכים המתאימים של הפונקציה . f ( x ) דוגמה : כאשר נתונה הפונקציה , f ( x ) = 2 x אם נציב x = 4 בביטוי , 2 x נקבל . 8 כותבים זאת כך : f ( 4 ) = 2 ב 4 = 8 אפיוני פונקציה פונקציה שהגרף שלה הוא קו עולה נקראת פונקציה עולה . פונקציה שהגרף שלה הוא קו יורד נקראת פונקציה יורדת . פונקציה שהגרף שלה הוא קו קבוע נקראת פונקציה קבועה . יש פונקציות שהן לא רק עולות או רק יורדות או רק קבועות . פונקציה שהגרף שלה הוא קו ישר היא בעלת קצב השתנות אחיד . ייצוג אלגברי - x מספר הק ג " - f ( x ) התשלום f ( x ) = 2 x

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר