עמוד:200

1 ) 22 ג . לאבי 12 מטבעות , לישי 36 מטבעות ) 23 א . x = 3 ב . y = ג . x = -3 ד . n = 7 ה . k = 1 5 ו . ) 24 x = 20 א . x = -1 ב . x = 1 ג . אין פתרון ד . x = -1 ה . x = -1 ו . x = -9 ז . כל מספר ח . x = 2 ) 25 א . 2 ב . ח"ש 15 ג . ) 26 ח"ש 210 א . x = 12 ב . a = -6 ג . x = 1 ד . y = 42 ה . x = 4 ו . x = 1 ז . x = -36 ח . כל מספר ט . אין פתרון ) 27 א . x = 6 ב . b = 18 3 k = 13 2 a = 5 1 ) 28 א . עט ח"ש 4 , מחברת ח"ש 8 ב . ח"ש 80 ג . פתרון בעיות מילוליות ) עמ' ) 109-94 ) 3 א . 12 ב . 4 ג . 10 ד . 10 ה . 90 ו . 120 ז . 6 ח . ) 6 x = -9 א . ח"ש 2 ב . ח"ש 6 5 ) 7 חבילות עוגיות שוקולד , 6 חבילות עוגיות ריבה מ"ס 70 ) 8 , ח"ש 200 ) 9 מ"ס 40 90 : 1 ז ) 10 עצים ; ז 120 : 2 עצים ) 11 א . 18 , 24 ב . מ"ס 16 ) 12 40 , 20 , מ"ס 16 , מ"ס 12 40 : 1 ז ) 13 תלמידים ; ז 35 : 2 תלמידים ) 15 ח"ש 4 , 000 ) 14 ב . המשוואות של מיכאל ושל נתנאל ג . עט : ח"ש 8 . 5 ; עיפרון : מ"ס 18 ) 16 ח"ש 1 . 5 , מ"ס 70 ) 17 מ"ס 8 , 245 ) 18 מ"ס 64 ספרים ) 19 סוכרייה על מקל : ח"ש 1 . 2 ; סוכרייה רגילה : 80 אג' ) 20 ד . נועה בת , 4 האם בת ) 21 36 ענת בת 4 ) 22 א . דליה בת , 5 רותי בת 17 ב . 7 שנים ) 23 מיכאל בן , 13 אהרון בן ) 24 5 א . ח"ש 280 , 3 ב . 5 , 3 , 2 ) 25 שיעור התעמלות : שעה ; שיעור נגינה : שעה ורבע ) 26 א . ) 27 ח"ש 460 א . ר"מ 28 ב . - a , p שטח כיתה במ"ר ; - k שטח חדר הקבצה במ"ר ; - m שטח כולל במ ) 28 ר" ג . ח"ש 1 , 200 3 ח"ש 900 2 ח"ש 3 , 600 1 ) 30 א . כן , בעוד 10 שנים ב . כן , בעוד 55 שנים ג . לא ד . כן , בעוד 5 שנים ) 31 כל מספר של כיסאות אפשרי 2 ) 32 א . כן , מכתב במשקל 40 גרם ב . כן , מכתב במשקל 100 גרם ג . כן , מכתב במשקל 26 גרם ד . לא 3 ) 33 לא ) 34 א . לא ב . לא ג . כן , n = 10 ד . לא 35 ) 36 תלמידים , 31 תלמידים , 42 תלמידים ) 37 כובע : ח"ש 22 ; כפפות : ח"ש 28 ; צעיף : ) 38 ח"ש 20 בני ) 39 8 , 5 , 3 ב . 15 : A לקוחות ; 5 : B לקוחות 168 ) 41 11 , 33 ) 40 תאנים 315 ) 42 כיסאות CD = מ"ס 5 , AB = מ"ס 4 ) 45 מ"ס 60 ) 44 ) 46 ריבוע : מ"ס 18 ; משושה : ) 48 CF = מ"ס 4 . 5 , EB = מ"ס 0 . 5 ) 47 מ"ס 12 א . כן , בעוד 14 חודשים ב . לא ) 49 ב . נחמה בת , 5 האב בן 35 ג . ) 50 3 , 1 מגבת פנים : ח"ש 12 ; מגבת גוף : 4 , 32 ) 51 ח"ש 17 ) 52 מטבח : ר"מ 10 ; חדר רחצה : ר"מ 5 ; חדר מגורים : ר"מ 15

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר