עמוד:197

ג . אפיוני קווים בגרף ) עמ' ) 49-25 ) 3 עולה : א , ד יורד : ב , ג , ה , ו ) 5 ג . 1 עולה 2 עולה 3 יורד 4 יורד 5 יורד 6 קבוע 7 קבוע 8 קבוע ) 6 ב . AB עולה , BC קבוע , CD עולה , DE קבוע , EF יורד ) 7 א . גרף א 3 ג 2 ב 1 ) 8 3 ) 10 ב . אפיון התחומים לפי הסדר ( משמאל לימין : ( עולה , קבוע , עולה , קבוע , יורד ) 15 ב . עלייה : בין 2–ל -2 ובין , 9–ל 6 ירידה : בין -2–ל -6 ובין ) 16 6–ל 2 א . נכון ב . לא נכון ג . לא נכון ד . לא נכון ה . נכון ו . נכון ) 17 א . בין -4–ל -6 ובין 6–ל 4 ב . בין -6–ל -8 ובין 9–ל 6 ג . בין 4–ל -4 ) 18 א . בין E–ל D ובין M–ל K ב . בין D–ל B ובין H–ל E ג . בין B–ל A ובין K–ל H ד . עלייה : בין 1–ל -1 ובין , 9–ל 8 ירידה : בין -1–ל -6 ובין ) 20 4–ל 1 א . עלייה : בין , 5–ל 4 ירידה : בין 2–ל 0 ב . עלייה : בין -4–ל -6 ובין , 3–ל 2 ירידה : בין 1–ל -2 ג . עלייה : בין ,-6–ל -8 ירידה : אין ד . עלייה : בין 3–ל -2 ובין , 5–ל 4 ירידה : בין 4–ל 3 ובין ) 22 8–ל 5 א . בין 17–ל 13 ב . בין 4–ל 0 ובין 9–ל 7 ג . בין 7–ל 4 דקות ובין 13–ל 9 דקות ד . 37 . 5 ליטר ה . בין 17–ל 13 דקות ) 23 א . עלייה : בין , 3–ל 2 ירידה : בין 1–ל 0 ובין 4–ל 3 ב . ביום הראשון וביום הרביעי ג . ביום השני וביום החמישי ) 24 גרף ב ) 32 א . 400 1 מ' 2 ספורטאי א ) 33 א . חדר 2 ב . חדרים 3–ו 1 ג . פעמיים , 7 : 40–ב בערך וב 10 : 00– בערך ד . עלה : בין 8 : 40–ל 6 : 00 בערך , ירד : בין 8 : 40 בערך 11 : 40–ל בערך ) 34 גרף ב ) 35 א . כלי ) 39 3 א . גרף אדום - אוטובוס ) 40 ב . עולה : בין , 2–ל 0 יורד : בין , 9–ל 5 קבוע : בין 5–ל 2 ג . 100 מטר , יעקב הלך לכיוון ביתו ה . 3 דקות ו . 200 מטר לדקה ז . 100 מטר לדקה ) 41 א . מכל א : , 'ל 50 מכל ב : 0 ל' ב . מילאו מכל ב , רוקנו מכל א ג . גרף 10 , 2 ל' בדקה ד . גרף 5 , 1 ל' בדקה ה . 3 . 5 שעות בערך , 33 ל' בערך ) 42 א . עלייה : בין 2–ל 0 ובין , 5–ל 3 ירידה : בין ) 45 7 . 5–ל 5 א . מ"ק 30 ב . 6 שעות ג . גדל : בין 2–ל 0 ובין , 7–ל 5 לא השתנה : בין 5–ל 2 ד . 10 קמ"ש ה . עלייה : , 0 < x < 2 , 5 < x < 7 ירידה : אין ) 46 ג . לאחר 1 . 2 שניות ד . 1 מטר ה . בדיוק לפני שפגעה במשאית ) 47 א . 1 ב . 2 ג . 7 ד . 4 ה . 3 ו . 5 ז . 6 ד . מהי פונקציה ? ) עמ' ) 62-50 ) 3 א . ( 6 , 3 ) ( 8 , 4 ) ( 9 , 3 ) ( 11 , -3 ) ( 14 , -3 ) ( 17 , 0 ) ב . ) 4 3 ! C ב . 1 נעים 2 מטיילים 3 מסיירים ג . 1 מסיירים 2 נעים 3 מטיילים ) 9 ד 4 ג 3 א 2 ב 1 ) 8 א . לא ב . כן ג . כן ד . כן ה . לא ) 15 א . עולה ב . יורדת ג . עולה ד . יורדת ) 16 א . עולה ב . אחרת ג . קבועה ד . יורדת ) 20 ב . 3 ג . בין ) 21 0–ל -6 ב . 1 ג . בין 3–ל 1 ובין 10–ל 6 ד . עלייה : , 1 < x < 3 , 6 < x < 10 ירידה : -2 < x < 1 , 3 < x < 6 ) 23 ב , ג ) 24 א . לא נכון ב . נכון ג . נכון ד . לא נכון ה . נכון ו . לא נכון ז . לא נכון ) 25 כן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר