עמוד:194

85 נתונה פריסה של מנסרה משולשת . לפי הנתונים בסרטוט מצאו את שטח הפנים ואת הנפח של המנסרה . 86 מהתיבה שבסרטוט המוקטן חתכו מנסרה משולשת . א . מהו נפח המנסרה המשולשת ? ב . מה הנפח של הגוף שנשאר ? ג . בכמה גדול שטח הפנים של הגוף שנשאר משטח הפנים של המנסרה המשולשת ? הרחבה 87 האריכו פי 3 את צלעות מנסרה 1 שבסקיצה והתקבלה מנסרה . 2 ) האורכים בסרטוט נתונים במטרים ( . א . בעזרת המשתנים k–ו c כתבו ביטויים המתארים את הנפח ואת שטח הפנים של כל אחת מהמנסרות . ב . פי כמה גדול נפח מנסרה 2 מנפח מנסרה ? 1 ג . פי כמה גדול שטח הפנים של מנסרה 2 משטח הפנים של מנסרה ? 1 מנסרה 1 מנסרה 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר