עמוד:193

80 לפניכם סרטוט מוקטן של מנסרה משולשת . א . נכון או לא נכון ? 1 גובה המנסרה הוא מ"ס 3 . 2 גובה המנסרה הוא מ"ס 6 . 3 גובה בסיס המנסרה הוא מ"ס 3 . 4 גובה בסיס המנסרה הוא . מ"ס 6 ב . מצאו את נפח המנסרה . 81 בכל סעיף ציינו אם קיימת מנסרה משולשת המתאימה לתיאור . אם כן - ציינו מה ניתן לדעת על פאותיה . א . כל צלעות המנסרה שוות באורכן . ב . 8 מצלעותיה של המנסרה שוות זו לזו , והצלע הנותרת שונה מהן . ג . 6 מצלעות המנסרה שוות זו לזו , 3–ו הנותרות שונות מהן . 82 הבסיס של מנסרה משולשת הוא משולש שווה–צלעות . גובה המנסרה ארוך מ"ס 2–ב מצלע הבסיס . סכום האורכים של כל המקצועות של המנסרה הוא מ"ס 123 . מצאו את אורכי הצלעות של הבסיס ואת גובה המנסרה . 83 בסיס מנסרה משולשת הוא משולש ישר–זווית שאורך ניצב אחד שלו הוא מ"ס 15 ואורך הניצב האחר מ"ס 7 . גובה המנסרה הוא מ"ס 5 . א . סרטטו פריסה של המנסרה . ב . חשבו את נפח המנסרה . 84 לפניכם מנסרה ושלוש פריסות . קבעו אילו מהפריסות יכולות להיות פריסות של המנסרה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר