עמוד:192

77 בכל סעיף המרובע ABDC נוצר בין הישרים . d–ו c , b , a חשבו את זווית המרובע . אתגר 78 בכל סעיף חשבו את גודל הזווית . BFC ד . מנסרה משולשת ישרה 79 שלושה מארבעת הגופים שלפניכם הם מנסרות . א . איזה מהגופים אינו מנסרה ? ב . לכל מנסרה כתבו : 1 שם של קטע שהוא גובה של המנסרה . 2 שם של פאה שהיא בסיס של המנסרה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר