עמוד:191

73 בכל סעיף חשבו את גודלי הזוויות המסומנות באותיות . לגבי כל אחת מהזוויות שחישבתם ציינו אם היא זווית חיצונית של אחד המשולשים . הסבירו . 74 חשבו את הזוויות החסרות בכל אחד מהמרובעים . 75 אחת הזוויות של מרובע היא בת . 105 ! שאר הזוויות שוות זו לזו . מה גודלן ? 76 האם קיים מרובע שכל זוויותיו חדות ? מרובע שכל זוויותיו שוות ? מרובע שכל זוויותיו קהות ? הסבירו את תשובותיכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר