עמוד:190

71 המשולש ABC הוא משולש ישר–זווית שזוויותיו החדות שוות זו לזו ( כמו בסקיצה . ( נתון : EBA = ECA א . לפניכם גדלים של זוויות . ציינו לגבי כל גודל אם הוא יכול להיות הגודל של הזווית . ECA אם כן , חשבו את הגודל של . E אם לא , הסבירו מדוע לא . 1 65 ! 2 45 ! 3 5 ! 4 35 ! ב . איזו מהטענות הבאות נכונה ? 1 הזווית ECA יכולה להיות בכל גודל . 2 הזווית ECA יכולה להיות בכל גודל הקטן . 90 !–מ 3 הזווית ECA יכולה להיות בכל גודל הקטן . 45 !–מ ג . נמקו מדוע EBC הוא משולש חד–זוויות . 72 בכל סעיף נתונים שלושה ישרים היוצרים משולש . חשבו את גודלי הזוויות המסומנות באותיות וציינו אם הן זוויות חיצוניות של המשולש .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר