עמוד:189

68 בכל אחד מהסעיפים הבאים מתואר הקשר בין אורכי צלעות של משולש . בדקו אם ייתכן משולש כזה . אם כן , מצאו את אורכי הצלעות . בדקו אם יש יותר ממצב אפשרי אחד . א . אחת הצלעות ארוכה מ”ס 6–ב מהצלע הקצרה ביותר במשולש , וצלע אחרת ארוכה מ”ס 1–ב מהצלע הקצרה ביותר . היקף המשולש הוא . מ”ס 19 ב . היקף משולש הוא מ”ס 24 . שתיים מצלעות המשולש שוות באורכן . אחת מצלעות המשולש ארוכה מצלע אחרת מ”ס 6–ב . ג . היקף משולש שווה–שוקיים הוא מ”ס 10 . אחת מצלעות המשולש ארוכה מצלע אחרת מ”ס 11–ב . ב . סכום הזוויות במשולש ובמרובע 69 חשבו את גודלי הזוויות של כל המשולשים שבסרטוטים . 70 המשולש ABC שבסרטוט מחולק 6–ל משולשים . חשבו את הגדלים של הזוויות שאינן נתונות בכל אחד מהמשולשים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר