עמוד:188

משולש ומנסרה משולשת א . סוגי משולשים 64 אלכסוני המרובע ABCD שבסרטוט המוקטן נחתכים בנקודה . E א . כתבו את שמות כל המשולשים שבסרטוט . ב . לפי הנתונים בסרטוט מיינו את המשולשים מיון כפול ( לפי צלעות ולפי זוויות . ( האם יש בסרטוט משולשים שלא ניתן לדעת דבר על הסוג שלהם ? אילו הם ? 65 לפניכם משולשים שונים המסורטטים על רשת ריבועים . א . מה ניתן לקבוע לפי תכונות הרשת לגבי סוגי המשולשים ? נמקו . ב . היעזרו בכלי מדידה ובדקו את תשובותיכם לסעיף א . ג . בעזרת כלי המדידה קבעו את סוגי המשולשים שלא הצלחתם לקבוע את סוגם בסעיף א . 66 בכל סעיף נתון תיאור של משולש . 1 בנו משולש שמתאים לתיאור . 2 היעזרו בכלי מדידה וקבעו את סוג המשולש שבניתם . 3 האם ניתן לבנות לפי הנתונים משולש אחר , שאינו חופף למשולש שבניתם ? א . משולש שווה–שוקיים שאורך השוק שלו מ"ס 3 . 5 . ב . משולש ששתיים מצלעותיו בנות מ"ס 3 מ"ס 5–ו , והזווית שבין הצלעות האלה בת . 53 ! 67 בכל סעיף נתונים אורכים של שלושה קטעים . האם הקטעים יכולים להיות צלעות של משולש ? הסבירו . א . מ"ס 3 , מ"ס 4 , מ"ס 7 ב . מ"ס 10 , מ"ס 7 , מ"ס 7 ג . מ"ס 5 , מ"ס 6 , מ"ס 7 ד . מ"ס 10 , מ"ס 4 , מ"ס 5 ה . מ"ס x , מ"ס x , מ"ס 3 x ו . מ"ס a , מ"ס 0 . 5 a , מ"ס 2 a ז . מ"ס m , מ"ס m , מ"ס 2 m ח . מ"ס k , מ"ס k + 1 , מ"ס K + 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר