עמוד:187

62 בכל סעיף נתונים משוואה וייצוג גרפי של הפונקציות שבאגפיה . 1 נסו לקבוע רק על פי הייצוג הגרפי אם פתרון המשוואה הוא מספר חיובי , שלילי או . 0 2 פתרו את המשוואה באופן אלגברי ובדקו אם צדקתם . 63 משפחת דוד ביקשה מרבקה לעבוד אצלה בשמרטפות בחופשת הקיץ . המשפחה הציעה לרבקה לבחור אחת משתי שיטות לתשלום יומי : שיטה א : בכל יום תשלום קבוע , ₪ 10 - ועבור כל שעת שמרטפות . ₪ 20 שיטה ב : בכל יום תשלום קבוע , ₪ 70 - ועבור כל שעת שמרטפות . ₪ 5 א . כמה תשתכר רבקה תמורת שעתיים של שמרטפות בכל אחת מהשיטות ? ב . הפונקציות g ( x )–ו f ( x ) מתארות את השכר היומי של רבקה לפי שתי השיטות , בהתאם למספר שעות העבודה שלה ביום . x ) מייצג את מספר שעות העבודה ( . לפניכם ייצוג גרפי של שתי הפונקציות . 1 התאימו לכל שיטה את הפונקציה המתארת אותה . 2 כתבו לכל פונקציה ייצוג אלגברי . ג . עבור כמה שעות עבודה ביום תקבל רבקה אותו שכר בשתי השיטות ? מצאו את התשובה בדרך גרפית ובדרך אלגברית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר