עמוד:181

הרחבה 32 בכל סעיף היעזרו במבנה המשוואה כדי לפתור אותה . 33 פתרו את המשוואות . א | 7 y + 1 = 20 - 12 y ב | x - 9 = 12 + 4 x | 12 - 5 p = p - 18 ג ד | 18 - 15 t = t - 14 ה | 5 k - 6 = 5 - 6 k | 8 - 4 z = 2 - 6 z ו ז | 1 . 3 + 0 . 3 x = 3 . 7 - 1 . 2 x ח | 0 . 4 t + 16 = 4 - 1 . 6 t | 2 . 7 p - 4 . 1 = 1 . 5 p + 1 . 9 ט 34 פתרו את המשוואות . 35 פתרו את המשוואות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר