עמוד:179

22 לכל גרף של פונקציה התאימו ייצוג אלגברי . הסבירו . 23 בכל סעיף ענו ( אפשר להיעזר בבניית גרף : ( האם הפונקציה הנתונה היא פונקציה עולה , יורדת או קבועה ? | g ( x ) = 2 x + 3 ב | f ( x ) = 12 - x ג | d ( x ) = 4 - 3 ( x + 1 ) א 24 לפניכם גרף הפונקציה . k ( x ) א . מהו ערך הפונקציה עבור ? x = 6 ב . מהם ערכי x שעבורם ערך הפונקציה הוא ? 0 ג . השלימו את החסר . אם יש יותר מתשובה אחת , ציינו זאת . 1 k ( -2 ) = __ 4 k ( 5 ) = __ 2 k ( 0 ) = __ 5 k (__) = 5 3 k ( 3 ) = __ 6 k (__) = 3 25 נתונה הפונקציה . f ( x ) = 3 x - 7 לכל אחת מהנקודות כתבו אם היא נמצאת על גרף הפונקציה . הסבירו . | ( 2 , -1 ) ב | ( 1 , -2 ) ג | ( -1 , 2 ) ד | ( 1 , -4 ) ה | ( -1 , -10 ) א

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר