עמוד:177

17 לכל טבלת ערכים התאימו גרף . הסבירו . ד . מהי פונקציה ? 18 הגרף שלפניכם מתאר את הקשר בין אורכי צלעות של משולשים שווי–צלעות לשטחם . א . נמקו מדוע שטחו של משולש שווה–צלעות הוא פונקציה של אורך הצלע שלו , ואפיינו פונקציה זו . ב . האם אורך צלע של משולש שווה–צלעות הוא פונקציה של שטחו ? נמקו . 19 בכל סעיף כתבו אם הגרף מתאר פונקציה . הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר