עמוד:176

14 הגרפים שלפניכם מתארים נסיעה של שלושה רכבים . א . לכל אחד מהגרפים בנו מדרגות . ב . על–פי המדרגות שבניתם קבעו כיצד השתנתה המהירות של כל אחד מהרכבים במהלך הנסיעה . 15 בריכה בנפח 2 , 500 , 000 ליטר מתמלאת בקצב קבוע במשך 120 שעות . סרטטו מערכת צירים שבה ציר x מתאר את הזמן שעבר מתחילת מילוי הבריכה , וציר y מתאר את כמות המים בבריכה . סרטטו גרף המתאר את מילוי הבריכה . 16 לפניכם גרף המתאר את גובה פני הים ( הגאות והשפל ) בגלוסטר ( באנגליה ) במשך שעות יממה מסוימת . א . באילו שעות הגיעה הגאות לשיאה ? ב . מהו תחום העלייה של הגרף ? מהו תחום הירידה של הגרף ? ג . באילו שעות עלו פני הים ? באילו שעות ירדו פני הים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר