עמוד:174

11 הגרפים שלפניכם מתארים את הקשר בין אורכי צלעות של ריבועים ושל משולשים שווי–צלעות לשטחים שלהם . א . נתונים ריבוע ומשולש שווה–צלעות . אורך הצלע של כל אחד מהם הוא מ"ס 6 . לאיזה מהם שטח גדול יותר ? ב . נתונים ריבוע ומשולש שווה–צלעות . שטחו של כל אחד מהם 40 סמ"ר . לאיזה מהם צלע ארוכה יותר ? ג . אפיוני קווים בגרף 12 לפניכם ארבעה גרפים המתארים כיצד השתנתה הטמפרטורה בארבעה ימים . רשמו את האפיונים של הגרפים . כתבו סיפור מתאים לכל גרף .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר