עמוד:166

הרחבה 39 סרטטו פריסה של מנסרה שבסיסה משולש ישר–זווית ונפחה 60 סמ . ק" 40 את הצלעות של מנסרה 1 הגדילו פי 2 והתקבלה מנסרה . 2 ( ראו סרטוט מוקטן ( . א . פי כמה גדול שטח הפנים של מנסרה 2 משטח הפנים של מנסרה ? 1 ב . פי כמה גדול הנפח של מנסרה 2 מנפח מנסרה ? 1 ג . אם נגדיל פי a את כל הצלעות של מנסרה משולשת שבסיסה משולש ישר–זווית - פי כמה יגדל נפח המנסרה ? 41 נפח המנסרה המסומנת בצבע הוא 35 סמ"ק . ( הסרטוטים מוקטנים ; האורכים בסרטוטים בסנטימטרים ( . א . חשבו את נפחה של כל אחת מהמנסרות הבאות . ב . פי כמה גדול שטח הפנים של מנסרה 4 מזה של המנסרה המסומנת בצבע ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר