עמוד:165

הרחבה 36 מאחת הפינות של קובייה חתכו מנסרה משולשת , כמו בסרטוט . א . ענו על השאלות הבאות אם נתון כי אורך הצלע של הקובייה הוא מ"ס 10 . 1 בכמה גדול שטח הפנים של הגוף שנותר משטח הפנים של המנסרה המשולשת ? 2 בכמה גדול נפח הגוף שנותר מנפח המנסרה המשולשת ? 3 פי כמה גדול נפח הגוף שנותר מנפח המנסרה המשולשת ? ב . נסמן את אורך הצלע של הקובייה מ"ס a–ב . ענו על השאלות הבאות באמצעות . a 1 בכמה גדול שטח הפנים של הגוף שנותר משטח הפנים של המנסרה המשולשת ? 2 בכמה גדול נפח הגוף שנותר מנפח המנסרה המשולשת ? 3 פי כמה גדול נפח הגוף שנותר מנפח המנסרה המשולשת ? הרחבה 37 את התיבה שבסרטוט 1 חתכו לאורך האלכסונים של הפאה העליונה , והתקבלו ארבע מנסרות משולשות כמו בסרטוט . 2 א . אילו מהמנסרות המשולשות שוות בנפחן ? הסבירו . ב . אילו מהמנסרות המשולשות שוות בשטח הפנים שלהן ? הסבירו . 38 לפניכם פריסה של מנסרה משולשת שבסיסה משולש ישר–זווית . ( הסרטוט מוקטן ( . א . מהו שטח הפנים של המנסרה ? ב . מהו נפח המנסרה ? ג . כמה ליטרים של מים יכולה מנסרה כזו להכיל ? תזכורת 1000 סמ 1 = ק” ליטר ; 1000 ליטר ) ק”מ 1 = מטר מעוקב )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר