עמוד:161

24 בסיס מנסרה הוא משולש ישר–זווית ששטחו 12 סמ"ר . גובה המנסרה ) מ"ס h ראו סקיצה . ( א . מה יכולים להיות אורכי הניצבים של בסיס המנסרה ? הציעו אפשרויות שונות . ב . לכל אחת מהאפשרויות שהצעתם בסעיף א כתבו ביטוי המתאר את נפח המנסרה . ג . בתיה טוענת : הנפח של מנסרה שבסיסה משולש ישר–זווית שווה לשטח הבסיס כפול גובה המנסרה . אפשר לראות זאת מהנוסחה שלמדנו : מה דעתכם על טענתה של בתיה ? את הנפח של מנסרה משולשת שבסיסה משולש ישר–זווית אפשר לחשב כמכפלה של שטח הבסיס בגובה המנסרה . בכתיב מתמטי : , › h כאשר S מייצג את שטח הבסיס h–ו את גובה המנסרה . נימוק : נסמן את הניצבים של בסיס המנסרה . b–ו a–ב כפי שראינו , נפח המנסרה הוא : › › h = › › h = › h 2 2 › b הביטוי מתאר את שטח הבסיס של המנסרה , 2 ומכאן שהנפח הוא מכפלה של שטח הבסיס בגובה המנסרה . 25 בכל סעיף נתונה מנסרה שבסיסה משולש ישר–זווית . ( הסרטוטים מוקטנים ( . חשבו את נפח המנסרה . נתון : שטח הבסיס הוא ר”מ 6 ; גובה המנסרה . ’מ 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר