עמוד:156

12 כל אחת מהצורות שלפניכם מורכבת משני משולשים שווי–צלעות חופפים ומשלושה מלבנים חופפים . ציינו אילו מהצורות הן פריסות של מנסרה . 13 לפניכם פריסה של מנסרה . א . מבלי להיעזר בכלי מדידה מצאו את אורכי הקטעים MK–ו PM , DE , CD ( ביחידות של אורך משבצת . ( ב . חשבו את שטח הפריסה ( ביחידות של משבצת . ( ג . מה אורכו של הגובה לצלע CE במשולש ? CDE

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר