עמוד:154

5 בכל סעיף מתוארות פאות צדדיות של מנסרה משולשת . איזה סוג של משולש הוא בסיס המנסרה ? א . הפאות הצדדיות של המנסרה הן שלושה מלבנים שונים ( שאינם חופפים . ( ב . בין שלוש הפאות יש בדיוק שתיים שהן מלבנים חופפים . ג . שלוש הפאות הן מלבנים חופפים . 6 סכום אורכי הצלעות של מנסרה הוא מ"ס 84 . בסיס המנסרה הוא משולש שווה–צלעות . גובה המנסרה קצר מ"ס 5–ב מצלע הבסיס . מצאו את אורכי הצלעות של המנסרה . פריסות של מנסרה דיון 7 לפניכם סרטוט מוקטן של מנסרה משולשת . סרטטו שתי פריסות שונות של המנסרה בגודלן האמיתי . לכל מנסרה יש פריסות שונות . דוגמאות שימו לב : בסרטוטים אלה צלעות שוות מסומנות באותו צבע . 8 הציעו פריסות אחרות של המנסרה שבמסגרת . 9 לפניכם סרטוט מוקטן של הבסיס של מנסרה משולשת . גובה המנסרה מ"ס 4 . א . סרטטו שתי פריסות שונות של המנסרה בגודלן האמיתי . ב . גזרו את הפריסות שסרטטתם ובדקו אם אכן נוצרת מכל אחת מהן מנסרה המתאימה לנתונים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר