עמוד:151

המרת יחידות מידה . 7 נפח צנצנת הוא 0 . 5 ליטר . האם אפשר לאחסן בה את התכולה של 3 גביעים של לבן שכל אחד מהם מכיל ל"מ 200 ? . 8 בבניין שלנו , המשקל המרבי המותר במעלית הוא 1 טון . האם לקבוצה של 9 אנשים , שמשקלו של כל אחד מהם הוא ג"ק 70–כ , מותר לעלות במעלית יחד ? . 9 חנות קיבלה ג"ק 180 סוכריות באריזות המכילות 300 גרם . כמה אריזות קיבלה החנות ? א . 300 ב . 3 , 000 ג . 60 ד . 600 . 10 לטיול לקחו מכל של 20 ליטר מים קרים . כמה כוסות מים אפשר למלא מהמכל , אם ממלאים כל כוס 200–ב מיליליטר ? א . 200 ב . 20 ג . 10 ד . 100 . 11 קניתי ג"ק 5 תפוחי עץ . משקל ממוצע של תפוח עץ הוא 160 גרם . כמה תפוחי עץ קניתי ? א . 20–כ ב . 30–כ ג . 40–כ ד . 50–כ . 12 כמה אריזות קטנות של 50 גרם ניתן למלא על–ידי ג"ק 20 סוכריות ? . 13 משפחת פרידמן צורכת ק"מ 24–כ מים בחודש של 30 ימים . א . כמה מ"ק מים צורכת משפחת פרידמן בממוצע בכל יום ? ב . כמה ליטרים מים צורכת משפחת פרידמן בממוצע בכל יום ? . 14 תינוק אוכל 7 פעמים ביממה . בכל פעם הוא שותה 180–כ סמ"ק חלב . כמה ליטרים חלב הוא שותה ביממה ? . 15 אורך הצעד שלי הוא מ"ס 40–כ . המרחק מביתי לבית הספר הוא מ"ק 1 . 2 . בכמה צעדים אני עוברת את המרחק מביתי לבית הספר ? א . 300–כ צעדים ב . 450–כ צעדים ג . 3000–כ צעדים ד . 30 , 000–כ צעדים . 16 דוד מכין סלט פירות למסיבה . למסיבה מוזמנים 24 חברים . דוד מעוניין לכבד כל אחד מהחברים במנת סלט פירות שמשקלה 150–כ גר . ' איזו כמות של פירות כדאי לדוד לקנות ? א . ג"ק 1 . 5–כ ב . ג"ק 15–כ ג . ג"ק 3 . 5–כ ד . ג"ק 2 . 4–כ * משימות 14-7 לקוחות מתוך : פיתוח חשיבה כמותית — פרקי העמקה וחזרה לחטיבות הביניים , חלק ב , משרד החינוך , המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והמרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי , ירושלים התשס , 2002 — ג" עמ' © . 32-31 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר