עמוד:149

מחשבים ולא רק * ... . 1 לפניכם כמה זוויות . כתבו אילו זוויות גדולות . 90 !–מ . 2 הגדלים של הזוויות במשולש שבסרטוט הם : . 18 ! , 42 ! , 120 ! התאימו את המידות אל הזוויות במשולש . . 3 במצולע שבסרטוט סומנה זווית . העריכו את גודל הזווית : א . יותר 90 !–מ ב . פחות 90 !–מ ג . 90 ! ד . אי–אפשר לדעת . * משימות 6-1 לקוחות מתוך : פיתוח חשיבה כמותית - פרקי העמקה וחזרה לחטיבות הביניים , חלק ב , משרד החינוך , המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והמרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי , ירושלים התשס , 2002 - ג" עמ' © . 41–ו 40 , 38 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך . 180 ) n - 2 ( במצולע משוכלל בעל n צלעות , ) n < 2 ( הגודל של כל זווית ) במעלות ( הוא : n 51 בכל שורה בטבלה נתון מידע על מצולע משוכלל אחר . השלימו את הטבלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר