עמוד:148

47 בכל סעיף נתון סכום הזוויות של מצולע . מצאו כמה צלעות יש במצולע . דוגמה אם ידוע שסכום הזוויות של מצולע הוא , 1080 ! אז כדי למצוא את מספר צלעותיו יש לפתור את המשוואה : 180 ( n - 2 ) = 1080 א . 1 , 800 ! ב . 2 , 160 ! ג . 4 , 500 ! 48 בכל סעיף מצאו את גודלי הזוויות של המצולע . 49 בכל סעיף חשבו את גודלי הזוויות של המצולע המתואר . א . משושה ששלוש מזוויותיו בגודל x ושלוש זוויות נוספות בגודל . 2 x ב . מחומש שארבע מזוויותיו שוות זו לזו והזווית החמישית בת . 104 ! ג . מצולע בעל 12 צלעות , ששלוש מזוויותיו הן ישרות ושאר הזוויות שוות זו לזו . זוויות במצולע משוכלל מצולע משוכלל הוא מצולע שבו כל הצלעות שוות וכל הזוויות שוות . 50 א . מצאו את הגודל של כל זווית במשובע משוכלל . ב . כתבו ביטוי המתאר את הגודל של כל זווית במצולע משוכלל בעל n צלעות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר