עמוד:144

30 חשבו את הזוויות של כל אחד מהמרובעים שבסקיצות . 31 שלוש זוויות במרובע שוות זו לזו , והזווית הרביעית בת . 105 ! חשבו את זווית המרובע . 32 במרובע ABCD נתון : B , A = 108 ! גדולה פי C , D–מ 2 גדולה פי . B–מ 2 א . מצאו את זוויות המרובע . עבדו לפי השלבים האלה : 1 סרטטו סקיצה ( סרטוט ביד חופשית ) של המרובע , סמנו עליה את הנתונים המספריים וסמנו את הזווית . x–ב D 2 כתבו ביטויים מתאימים לזוויות הנותרות וסמנו אותם בסקיצה . 3 כתבו משוואה ופתרו אותה . ב . סמנו במשתנה זווית אחרת של המרובע , וחשבו שנית את זוויות המרובע . ודאו שהתקבלו אותן תוצאות כמו בסעיף א . 33 בכל סעיף חשבו את זוויות המרובע . א . במרובע ABCD נתון A–ש קטנה פי B , C–מ 2 שווה D–ו C–ל גדולה . A–מ 60 !–ב ב . במרובע BCDE נתון B–ש גדולה C , E–מ 30 !–ב גדולה פי D–ו , E–מ 2 שווה . E–ל ג . במרובע MPCD נתון P–ש גדולה פי C , M–מ 2 קטנה D–ו , P–מ 20 !–ב גדולה פי . M–מ 3 ד . במרובע ABCD נתון B–ש קטנה C , A–מ 20 !–ב גדולה פי D–ו , B–מ 2 קטנה . C–מ 40 !–ב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר