עמוד:143

סכום הזוויות במרובע הוא . 360 ! נימוק : ניעזר בסרטוט של מרובע ABCD עם האלכסון . BD האלכסון מחלק את המרובע לשני משולשים : . › CBD–ו › ABD נחשב את סכום הזוויות של המרובע : ABCD הערה : בנימוק נעזרנו בסרטוט של מרובע קמור , אך הטענה נכונה לכל סוג של מרובע ( כפי שניתן לראות במשימה . ( ג 27 28 חשבו את הזוויות של כל אחד מהמרובעים . הרחבה 29 חשבו את הזוויות של כל המרובעים שבסרטוט .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר