עמוד:142

אתגר 25 בכל סעיף נתון משולש ובו שני חוצי זוויות . חשבו את גודל הזווית המסומנת . x–ב סכום הזוויות במרובע 26 חשבו את סכום הזוויות בכל אחד מהמרובעים שלפניכם . דיון 27 א . מבלי להשתמש בכלי מדידה מצאו את סכום הזוויות במרובע שבסרטוט . ב . חנן סרטט במרובע את שני האלכסונים וטען : המרובע מורכב מארבעה משולשים , לכן סכום הזוויות שלו הוא . 180 ! › 4 = 720 ! הסבירו את הטעות של חנן והציעו דרך לתקן את תשובתו . ג . חשבו את סכום הזוויות במרובע הקעור . ABCD הידעתם ? מרובע קמור הוא מרובע ששני אלכסוניו נמצאים בתוכו . מרובע קעור הוא מרובע שאחד מאלכסוניו עובר מחוץ למרובע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר