עמוד:141

הרחבה 22 רותי טוענת : אם הסכום של שתי זוויות במשולש שווה לזווית השלישית , אז המשולש הוא ישר–זווית . האם רותי צודקת ? נמקו את תשובתכם . 23 בכל סעיף הקטע המסומן בצבע הוא חוצה זווית של אחת מזוויות המשולש , שקצהו על אחת מצלעות המשולש . מצאו את גודלי הזוויות המסומנות באותיות . חוצה זווית במשולש הוא קטע החוצה זווית של המשולש ועובר בין קדקוד הזווית לצלע שמול קדקוד זה . 24 בכל סעיף חשבו את גודלי הזוויות המסומנות בעזרת משתנים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר