עמוד:140

זווית חיצונית במשולש 19 א . בכל סרטוט נתונות שתי זוויות של משולש . הזווית › צמודה לזווית השלישית של המשולש . מצאו את גודלה של הזווית . › ב . מה הקשר בין גודל הזווית › לגדלים של זוויות המשולש הנתונות ? זווית הצמודה לזווית של משולש נקראת זווית חיצונית של המשולש . בסרטוט : הזוויות A ו– C הן זוויות חיצוניות של המשולש . ABC 1 1 דיון 20 נמקו מדוע זווית חיצונית של משולש שווה לסכום שתי זוויות המשולש שאינן צמודות לה . היעזרו בסרטוט : בטאו באמצעות › את הזווית החיצונית המסומנת וכן את סכום שתי הזוויות הפנימיות שאינן צמודות לה . זווית חיצונית של משולש שווה לסכום שתי זוויות המשולש שאינן צמודות לה . 21 בכל סעיף כתבו באמצעות › ביטוי מתאים לזווית המסומנת בצבע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר