עמוד:139

16 בכל סעיף קבעו את גודלי הזוויות של המשולש המתואר . א . במשולש ABC זווית B קטנה פי 2 מזווית , A וזווית C קטנה 20 !–ב מזווית . B ב . במשולש EFG זווית G היא זווית ישרה . זוויות F קטנה 20 !–ב מזווית . E ג . במשולש QRS זווית S גדולה פי 3 מזווית , Q וזווית R קטנה פי 2 מזווית . Q ד . במשולש KLM זווית K היא זווית ישרה . זווית M גדולה פי 3 מזווית . L ה . במשולש APD זווית A היא זווית ישרה . זווית P שווה לזווית . D תזכורת בכל משולש ישר–זווית סכום שתי הזוויות שאינן ישרות הוא . 90 ! בסרטוט : x + y = 90 ! 17 בכל סרטוט הקטע CD הוא גובה של המשולש . ABC חשבו את גודלי כל הזוויות בסרטוט . 18 המשולש ABC שבסרטוט הוא משולש ישר–זווית . נתון : ECB = EBC חשבו את גודל הזווית . BEC

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר