עמוד:137

10 הגדלים של שלוש הזוויות של משולש הם . ›–ו › , › בכל סעיף נתון סרטוט של הזוויות . ›–ו › מבלי להיעזר במדידות סרטטו זווית השווה . ›–ל מה ניתן לדעת על סוג המשולש ? הרחבה 11 א . סרטטו זווית שטוחה וחלקו אותה לשלוש זוויות השוות לזוויות של משולש ישר–זווית . ב . סרטטו עוד זוויות שטוחות , וחלקו כל אחת לשלוש זוויות השוות לזוויות של : 1 משולש קהה–זווית 2 משולש חד–זוויות 3 משולש שיש לו שתי זוויות שוות . חישוב זוויות של משולש לפי נתונים דוגמה נחשב את זוויות המשולש ABC שבסרטוט . סכום הזוויות במשולש הוא , 180 ! ומכאן : x + x - 12 + 4 ( x - 6 ) = 180 2 x - 12 + 4 x - 24 = 180 6 x - 36 = 180 / + 36 6 x = 216 / : 6 x = 36 אם כך , זוויות המשולש הן : B = 4 ( 36 - 6 ) = 120 ! A = 36 - 12 = 24 ! C = 36 ! כדאי לוודא שסכום הזוויות שהתקבלו הוא . 180 ! ואכן : 36 + 24 + 120 = 180

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר