עמוד:136

5 בכל סעיף בדקו אם קיים משולש המתאים לתיאור . אם כן , חשבו את הזווית השלישית של המשולש . אם לא , הסבירו מדוע לא קיים משולש כזה , והציעו דרך לתקן את אחד הנתונים כך שיתקבל משולש . א . שתיים מזוויות המשולש הן בנות . 50 !–ו 130 ! ב . שתיים מזוויות המשולש הן בנות . 40 !–ו 130 ! ג . שתיים מזוויות המשולש הן בנות . 90 !–ו 100 ! ד . שתיים מזוויות המשולש הן זוויות ישרות . ה . אחת מזוויות המשולש היא , › וזווית אחרת היא . 180- › ו . אחת מזוויות המשולש היא , › -2 וזווית אחרת היא . 180- › ז . אחת מזוויות המשולש היא , 90 + › וזווית אחרת היא . 90- › 6 אילו מהטענות הבאות אינן נכונות ? הסבירו . א . קיים משולש שזוויותיו הן בנות . 40 !–ו 70 ! , 80 ! ב . קיים משולש שכל זוויותיו הן בנות . 50 ! ג . קיים משולש שכל זוויותיו הן בנות . 60 ! ד . קיים משולש שזוויותיו הן . 90 !–ו 90- › , › ה . קיים משולש שזוויותיו הן 4 › , 3 › ו– . 180-6 › ו . קיים משולש שזוויותיו הן 5 › , 2 › ו– . 180-8 › › ABC 7 הוא משולש קהה–זווית A ) היא זווית קהה . ( האם ניתן לקבוע את הסוגים של שתי הזוויות האחרות ? נמקו . 8 א . הציעו גודלי זוויות של משולש חד–זוויות . הציעו אפשרויות שונות . ב . טענה : במשולש חד–זוויות הסכום של כל שתי זוויות גדול מ– . 90 1 בדקו אם הטענה מתקיימת במשולשים שתיארתם בסעיף א . 2 האם לדעתכם הטענה מתקיימת בכל משולש חד–זוויות ? הסבירו . דיון 9 שתיים מהזוויות של משולש הן בנות . 70 !–ו 50 ! א . היעזרו רק בסרטוט שלפניכם ובסרגל , וסרטטו זווית השווה לזווית השלישית של המשולש . ב . היעזרו באמצעים נוספים אך לא במד–זווית , והציעו דרך נוספת לסרטט זווית בגודל המבוקש .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר