עמוד:135

סכום הזוויות בכל משולש הוא . 180 ! נימוק : לצורך הנימוק ניעזר בסרטוט של משולש . ABC בכל משולש אפשר לסרטט גובה העובר בתוך המשולש . נסמן אותו . BD–ב הגובה מחלק את המשולש לשני משולשים ישרי–זווית . נחשב את סכום הזוויות במשולש : ABC הערה : במשולש שאיננו חד–זוויות , לא כל הגבהים עוברים בתוך המשולש , אבל הגובה מהזווית הגדולה ( הקהה או הישרה ) עובר בתוך המשולש . דיון 2 הסבירו בדרך נוספת מדוע סכום הזוויות במשולש הוא . 180 ! היעזרו בסרטוט שלפניכם . 3 בכל סעיף נתונים הגדלים של שתיים מהזוויות במשולש מסוים . מצאו את גודלה של הזוית השלישית . א . B = 15 ! , A = 146 ! : › ABC ב . F = 42 ! , R = 30 ! : › RPF ג . P = 45 ! , N = 45 ! : › NPO ד . B = 60 ! , V = 60 ! : › KVB 4 בכל אחד מהסעיפים ציינו מה ניתן לדעת על סוג המשולש . סרטטו משולש מתאים ובדקו אם קביעתכם מתקיימת בו . א . משולש ששתיים מזוויותיו הן בנות . 60 !–ו 30 ! ב . משולש ששתיים מזוויותיו הן בנות . 30 !–ו 50 ! ג . אחת מזוויות המשולש היא , › והאחרת . 90- › ד . אחת מזוויות המשולש היא , › והאחרת . 90 + › ה . אחת מזוויות המשולש היא , › והאחרת . 90-2 ›

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר