עמוד:133

34 בניית משולש שווה–צלעות שאחת מצלעותיו היא קטע נתון . AB א . סרטטו שוב מעגל שמרכזו A ורדיוסו . AB ב . מבלי לשנות את מפתח המחוגה הניחו את החוד שלה בנקודה B וסרטטו מעגל נוסף . שני המעגלים נחתכים בשתי נקודות . סמנו אותן . H–ו G ג . בחרו אחת מנקודות החיתוך ( נניח , ( G וחברו אותה לנקודות . B–ו A התקבל המשולש שווה–הצלעות . ABG ( הסבירו מדוע הוא שווה–צלעות ( . איזה משולש שווה–צלעות נוסף אפשר לקבל ? ד . מדדו את זוויות המשולש . האם יש קשר בין גודליהן ? 35 הציעו דרך לסרטט משולש שווה–שוקיים ( שאינו שווה–צלעות , ( שהבסיס שלו הוא קטע נתון . AB 36 בכל סעיף נתונים שלושה קטעים . בעזרת מחוגה וסרגל ללא שנתות נסו לבנות משולש שאורכי צלעותיו שווים לקטעים אלה . אם לא הצלחתם - הסבירו מדוע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר