עמוד:132

30 בכל סעיף מוצגים נתונים של משולש . 1 בנו משולש המתאים לנתונים . 2 האם ניתן לבנות לפי אותם נתונים משולש אחר , שאינו חופף למשולש שבניתם ? א . משולש שהאורכים של שתיים מצלעותיו הם מ"ס 3 מ"ס 6–ו . ב . משולש שהאורכים של שתיים מצלעותיו הם מ"ס 3 מ"ס 6–ו והזווית ביניהן בת . 45 ! ג . משולש שהאורכים של שתיים מצלעותיו הם מ"ס 3 מ"ס 6–ו והזווית ביניהן בת . 90 ! 31 אורך אחת מצלעותיו של משולש הוא מ"ס 4 , ואורך צלע אחרת הוא מ"ס 10 . א . כתבו שלושה אורכים שיכולים להתאים לצלע השלישית של המשולש . ב . כתבו שלושה אורכים שאינם מתאימים לצלע השלישית של המשולש . ג . האם ייתכן שהיקף המשולש מ"ס 26 ? מ"ס 19 ? מ"ס 30 ? הסבירו . 32 בכל סעיף בדקו אם קיים משולש המתאים לתיאור , ואם כן - מה אורכי צלעותיו . א . משולש שווה–שוקיים שהיקפו מ"ס 24 והשוק שלו ארוכה מ"ס 6–ב מהבסיס . ב . משולש שווה–צלעות שהיקפו מ"ס 24 . ג . משולש שהיקפו מ"ס 24 והאורכים של שתיים מצלעותיו הם מ"ס 8 מ"ס 4–ו . ד . משולש שהיקפו מ"ס 24 ואורך אחת מצלעותיו מ"ס 14 . למתעניינים בניית משולש לפי אורכי צלעותיו באמצעות סרגל ללא שנתות ומחוגה במהלך היחידה ניסיתם לבנות משולשים מסוגים שונים בעזרת רשת משבצות ובעזרת כלי מדידה . המשימות הבאות עוסקות בבניית משולשים באמצעות סרגל ללא שנתות ומחוגה בלבד . 33 בניית משולש שווה–שוקיים שהשוק שלו היא קטע נתון . AB א . סרטטו קטע AB כלשהו . פתחו את המחוגה כך ש"רגליה" יעמדו על נקודות הקצה של הקטע . AB ב . מבלי לשנות את מפתח המחוגה הניחו את החוד שלה בנקודה A וסרטטו מעגל , כמו בציור משמאל . מה המרחק של כל הנקודות על המעגל מהנקודה ? A ג . הציעו דרך לסרטט משולש שווה–שוקיים שהצלע AB היא אחת משוקיו . כמה משולשים כאלה ניתן לסרטט ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר