עמוד:128

18 בכל סעיף בנו משולש לפי הנתונים וכתבו איזה סוג משולש התקבל . ( היעזרו במדידות כדי לקבוע את הסוג ( . א . משולש ששתיים מצלעותיו בנות מ"ס 4 והזווית ביניהן בת . 30 ! ב . משולש שווה–שוקיים שאורך השוק שלו מ"ס 4 וזווית הראש בת . 60 ! ג . משולש ששתיים מזוויותיו בנות 50 ! ואורך הצלע שביניהן . מ"ס 4 19 בכל סעיף נסו לסרטט משולש מתאים . אם הצלחתם לסרטט משולש כזה , היעזרו בכלי מדידה וקבעו מה סוג המשולש . א . משולש ששתיים מזוויותיו בנות . 30 ! ב . משולש ששתיים מזוויותיו בנות . 45 ! ג . משולש ששתיים מזוויותיו בנות . 60 ! ד . משולש שיש בו זווית בת 20 ! וזווית בת . 40 ! ה . משולש שיש בו זווית בת 150 ! וזווית בת . 40 ! קשר בין אורכי צלעות במשולש 20 משני קטעים שאורכם מ"ס 4 מ"ס 5–ו אפשר לבנות משולשים שונים . הנה שתי דוגמאות : א . השלימו את הטבלה . ( כתבו כן או לא ( . ב . השוו בין התשובות בשתי השורות בטבלה ונסו למצוא קשר בין אורכי הצלעות של משולש . ג . הציעו אורך נוסף שיכול להתאים לצלע שלישית במשולש 1 שבסעיף א , ואורך נוסף שאינו יכול להתאים לצלע השלישית . פרטו את שיקוליכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר