עמוד:126

תזכורת האלכסונים במלבן שווים זה לזה וחוצים זה את זה . דיון 11 הנקודה K היא נקודת החיתוך של אלכסוני המלבן . ABCD ציינו מה ניתן לדעת לפי הנתונים בסרטוט המוקטן לגבי סוגי המשולשים . › BKC–ו › ABC , › AKB הסבירו כיצד קבעתם . 12 אלכסוני הריבוע PDSR נחתכים בנקודה . M ציינו מה ניתן לקבוע לפי הנתונים בסרטוט לגבי סוגי המשולשים . › RMS–ו › RMP , › RDP הסבירו כיצד קבעתם . 13 בכל סעיף נתון משולש . ABC דרך הקדקוד A עובר ישר המקביל לצלע . BC חשבו את זוויות המשולש .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר