עמוד:125

6 היקף המשולש שווה–הצלעות ABC הוא מ"ס 24 . ( הסרטוט מוקטן ( . א . מצאו את אורכי הצלעות של המשולש . ABC ב . הקטעים AD–ו BD שווים באורכם . היקף המשולש ABD הוא מ"ס 30 . מצאו את אורכי צלעותיו . 7 בכל סעיף כתבו ביטוי אלגברי המתאר את היקף המשולש . א . משולש שווה–צלעות שאורך צלעו מ"מ a . ב . משולש שווה–שוקיים שהשוק שלו ארוכה מבסיסו . מ"ס 5–ב 1 ג . משולש שווה–שוקיים שהשוק שלו קצרה מבסיסו ב– ס"מ . 2 1 ד . משולש שווה–שוקיים שבסיסו קצר מהשוק שלו ב– ס"מ . 2 8 בכל סעיף חשבו את אורכי הצלעות של המשולש . א . משולש שבו אחת הצלעות ארוכה בסנטימטר אחד מהצלע השנייה , וקצרה בסנטימטר אחד מהצלע השלישית , והיקף המשולש מ"ס 12 . ב . משולש שווה–שוקיים שהיקפו מ"ס 25 והבסיס קצר מהשוק . מ"ס 2–ב אתגר 9 טענה : שטחו של משולש שווה–צלעות שאורך צלעו מ"ס a קטן מ– a סמ"ר . 2 האם הטענה נכונה ? הסבירו את תשובתכם . 10 לפניכם משולשים שונים המסורטטים על רשת ריבועים . א . 1 מה ניתן לקבוע לפי תכונות הרשת לגבי סוגי המשולשים שבסרטוט ? נמקו . 2 היעזרו בכלי מדידה ובדקו את תשובותיכם לסעיף א . 1 ב . סרטטו על נייר משובץ משולשים מסוגים שונים ( לפי צלעות ולפי זוויות , ( שקדקודיהם על נקודות הרשת . ציינו מה ניתן לדעת על סוגי המשולשים , ונמקו על סמך תכונות הרשת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר