עמוד:123

דיון 2 נסו לסרטט משולשים המתאימים לתיאורים הבאים . אם הצלחתם - קבעו את סוג המשולש שסרטטתם , ובדקו אם אפשר לסרטט משולש מתאים מסוג נוסף . א . משולש ששתיים מזוויותיו ישרות . ג . משולש ששתיים מזוויותיו חדות . ב . משולש ששתיים מזוויותיו קהות . ד . משולש שיש בו רק זווית חדה אחת . אפשר למיין משולשים לפי צלעותיהם : משולש שווה–שוקיים הוא משולש שיש בו שתי צלעות שוות באורכיהן . משולש שווה–צלעות הוא משולש שכל צלעותיו שוות באורכיהן . משולש שונה–צלעות הוא משולש שצלעותיו שונות זו מזו באורכיהן . אפשר למיין משולשים גם לפי זוויותיהם : משולש ישר–זווית הוא משולש שיש בו זווית ישרה . משולש קהה–זווית הוא משולש שיש בו זווית קהה . משולש חד–זוויות הוא משולש שכל זוויותיו חדות . ( מדוע לדעתכם קוראים למשולש הזה "משולש חד–זוויות" ולא "משולש חד–זווית (? " אפשר גם למיין משולשים במיון כפול , גם לפי צלעות וגם לפי זוויות . דוגמה המשולש SUT שבסרטוט הוא משולש שווה–שוקיים קהה–זווית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר