עמוד:121

20 בכל סעיף נתונים משוואה וייצוג גרפי של הפונקציות שבאגפיה . 1 התאימו לכל פונקציה את הייצוג האלגברי שלה . 2 מצאו פתרון של המשוואה . ציינו באיזה מהייצוגים השתמשתם . 21 בכל סעיף נתונים ייצוג גרפי וייצוג אלגברי של פונקציות . g ( x )–ו f ( x ) 1 קבעו על פי הייצוג הגרפי בלבד אם פתרון המשוואה הוא מספר חיובי , שלילי או . 0 2 פתרו את המשוואה באופן אלגברי , ובדקו אם הקביעה לפי הייצוג הגרפי הייתה נכונה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר