עמוד:120

18 בכל סעיף נתונים משוואה וייצוג גרפי של הפונקציות שבאגפיה . 1 התאימו לכל פונקציה את הייצוג האלגברי שלה . 2 מצאו פתרון של המשוואה על פי הייצוג הגרפי של הפונקציות , ובדקו את הפתרון שקיבלתם על ידי הצבה במשוואה . 19 בבריכה יש שני מסלולי תשלום : מסלול רגיל : מחיר כל כניסה ח"ש 30 ; מסלול מנויים : תשלום שנתי של ח"ש 500 וכן ח"ש 10 לכל כניסה . נסמן x–ב את מספר הכניסות לבריכה במהלך השנה . הפונקציה m ( x ) מתארת את התשלום במסלול הרגיל , והפונקציה h ( x ) מתארת את התשלום במסלול המנויים . א . לפניכם הגרפים של שתי הפונקציות . 1 קבעו איזה גרף מתאים למסלול הרגיל ואיזה למסלול המנויים . 2 האם יש מספר כניסות שתמורתו משלמים תשלום שווה בשני המסלולים ? הסבירו כיצד קבעתם . ב . כתבו ייצוגים אלגבריים של הפונקציות . h ( x )–ו m ( x ) ג . יעקב מבקר בבריכה בקביעות פעם בחודש , חגי מבקר שם בקביעות פעם בשבוע ואילו דני מגיע לבריכה פעם ביום . השתמשו בייצוגים השונים של הפונקציות וקבעו באיזה מסלול תשלום כדאי לכל אחד מהם לבחור . הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר